Tüp Bebek Tedavisinde Mikroçip Yöntemi

Tüp bebek tedavisi son yıllarda çok popüler hale geldi. Uzun yıllardan beri çocuk sahibi olamayan anne ve baba adayları tüp bebek tedavi yöntemini tercih etmektedir. Yardımcı bir üreme yöntemi olan tüp bebek tedavisi ile laboratuvar koşullarında döllenme imkanı sunularak çocuk sahibi olmak mümkündür.  Çiftlerin çocuk sahibi olmasını engelleyen en önemli konu sperm kalitesinin yetersiz ve kalitesiz olmasıdır. Tıbbın ilerlemesi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüm bebek tedavi yöntemleri de giderek gelişmeye başladı. Gelişen tıbbi teknikler sonrasında tüp bebek tedavisindeki başarı oranı önemli ölçüde artış göstermektedir.

Mikroçipli Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tüp bebek tedavisinde mikro akışkan çip teknolojisi kullanılmaktadır.  Mikroçipli tüp bebek tedavisi sayesinde erkeklerdeki sperm sayısının az olası veya kalitesiz olması problemi tamamen ortadan kalkmıştır.  Mikroçipli tüp bebek tedavisi ilk defa Türk bir bilim adamı tarafından Amerika’da bulunmuştur.  Yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de birçok tüp bebek tedavisi yapan merkezde mikroçipli tüp bebek tekniği kullanılmaktadır. Mikroçip tekniğinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte tüm bebek merkezlerindeki gebelik oranında ciddi artışlar yaşanmaktadır.  Mikroçipli tedavi yöntemi sayesinde en iyi DNA’ya sahip olan spermler kolaylıkla seçilebilmektedir. Hem en iyi DNA’ya sahip spermler hem de en iyi DNA’ya sahip embriyolar seçilebilmektedir.  Yapılan embriyo transferinden sonra kaliteli embriyoların anne rahminde tutunma oranı çok yüksektir.  Mikroçip tekniğinin uygulanmasındaki temel amaç vücudun sperm üreten mekanizmasının birebir taklit edilmesidir. Mikroçip yöntemi kullanılarak kaliteli spermler ile kalitesiz spermler farklı yerlerde toplanmaktadır.  Bu yöntem sayesinde elde edilen kaliteli spermler yumurtalarının döllendirilmesi için kullanılır ve kaliteli embriyoların meydana gelmesi amaçlanır. Erkekten kaynaklanan kısırlık sorunları mikroçip yöntemi sayesinde çözülebilmektedir. Mikroçip yöntemi kullanılarak kaliteli spermler seçilebilmekte ve embriyo transferi esnasında kaliteli spermler ile döllenme sağlanmaktadır.

Mikroçipli Tüp Bebek Uygulaması Nasıl Gerçekleştirilir?

Tüp bebek tedavisinde arzu edilen başarıya ulaşabilmenin tek yolu kaliteli embriyoların meydana getirilmesiyle gerçekleşir. Kaliteli embriyoların oluşturulabilmesi için hem spermlerin hem de yumurtaların kaliteli olması gerekir. Mikro akışkan çip teknolojisi kullanılmak suretiyle kaliteli yumurtalar iyi niteliğe sahip embriyoları döllemektedir. Mikro akışkan çip teknolojisinde vücudun hareketleri taklit edilmektedir. Hormonların meydana getirdiği mikro kanalcıklarla vücudun işleyişi taklit edilmekte ve kalitesiz spermler ile kaliteli spermler ayrılmaktadır. Kaliteli ve kalitesiz spermler ayrıldıktan sonra farklı mikro kanalcıklarda toplanarak mikroenjeksiyon yöntemi kullanılmaktadır.   Mikroenjeksiyon yöntemi kaliteli spermleri seçmeye yardımcı olur. Kaliteli spermler seçildikten sonra yumurtaya enjekte edilmektedir. Kaliteli spermlerde gerçekleştirilen döllenme sonrasında hem kaliteli hem de canlı embriyolar meydana gelmektedir.

Mikroçipli Tüp Bebek Tekniğinin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Son dönemlerde çok tercih edilen mikroçipli tüp bebek tekniğinin avantajları oldukça fazladır. Mikroçip teknolojisi sayesinde erkek kısırlığı sorunu önemli ölçüde ortadan kaldırılmakta ve tüp bebek tedavilerindeki başarı oranı ciddi oranlarda artmaktadır. Tüp bebek tedavisinde başarılı sonuçların ortaya çıkabilmesi için kaliteli embriyolar seçilmelidir. Kaliteli embriyoların hazırlanabilmesi içinhem baba adayının sperm miktarının yeterli olması hem de anne adayının yumurtalarının kaliteli olması gerekir. Mikroçip tüp bebek tekniğinde kaliteli spermler tespit edilmekte ve embriyolar kaliteli spermler kullanılarak hazırlanmaktadır. Kaliteli yumurtalarla döllendirilen spermler 5. güne kadar hem gelişimini hem de canlılığını korumaktadır. Elde edilen embriyolar gebelik şansı yüksek olan embriyolar olup mikroçip teknolojisi kullanılarak gebe kalma şansı oldukça artmaktadır.  Mikroakışkan çip teknolojisi kullanılarak erkek kısırlığından kaynaklı tüm bebek başarısı önemli ölçüde artış göstermiştir.

Mikroçipli Tüp Bebek Tedavisinin Tercih Edilme Sebepleri

Günümüzde kısırlık sorunlarının neredeyse %50’lik kısmı erkek kısırlığı sorunu nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Sperm sayıları yetersiz olan kişilerde gebe kalma oranı önemli ölçüde düşüş göstermektedir.  Son yıllarda çok popüler hale gelen ve giderek yaygınlaşan mikroçip tüp bebek yöntemianne ve babalarının hayalini gerçekleştirmek için oldukça ideal yöntemlerden biridir.  Mikroçip teknolojisinin uygulanmasıyla birlikte tüp bebek yöntemi ile bebek sahibi olan çiftlerin sayısında önemli oranda artış göstermiştir. Tüp bebek tedavisinin başarısı hamile kalan kişilerin sayısıyla değil; sağlıklı bir hamilelik süreci geçirenlerin sayısıyla ölçülmektedir. Mikroçip teknolojisi sayesinde spermler arasından DNA yapısı ideal olan spermleri belirlemek mümkündür. Bu sayede canlı ve kaliteli embriyoların oluşmasına imkan sunacak spermler seçilmekte ve döllenmede başarı şansı ciddi manada artmaktadır. Döllenmesi mümkün olmayacak kalitesiz spermlerle yumurtanın döllenmesini sağlayıp beklemek yerine kaliteli spermler kullanılarak gebe kalma şansı arttırılmaktadır. Her merkezde neredeyse kullanım alanı bulunan mikroçip yöntemi ile gebe kalanların sayısıher geçen gün artış göstermektedir.

Mikroçip Yöntemi

Mikroçip yöntemi özellikle son dönemlerde çok tercih edilen ve sağlıklı spermlerin ayırt edilmesine imkan sunan bir uygulamadır. Mikro kanallar sayesinde kalitesi yüksek olan spermler seçilebilmektedir. Bir bölümde sağlıklı olmayan ve DNA’sı zarar görmüş olan spermler toplanır, bir tarafta ise kalitesi ve DNA’sı hasar görmemiş spermler toplanır.  Kaliteli spermler mikro kanallardan geçerek bir bölümde toplanmakta ve kaliteli yumurtalarla döllendirilerek istenilen sağlıklı embriyoların meydana gelmesi amaçlanmaktadır. Yüksek gebelik şansı sunun mikroçip teknolojisi çocuk sahibi olmak isteyen anne ve baba adayları için bir ışık oluşturmaktadır. Mikroçip yöntemi sadece tüp bebek tedavisinde kullanılan bir branş değildir. Farklı alanlarda da kendine sık sık kullanım alanı bulan mikroçip yöntemi sayesinde sperm sayısı yetersiz olan kişilerin dahi bebek sahibi olmasına imkan sunmaktadır. Birçok yöntem kullanılmasına rağmen bir türlü çocuk sahibi olamamış çiftlere umut olacak birçok yeni yöntem bulunuyor.  Yardımcı üreme yöntemleriyle kıyaslandığında mikroçip tüp bebek tedavisidiğer tekniklere göre çok daha fazla avantaj sunmaktadır.  Erkeğin sperm sayısı az ise erkek kısırlığı sorununu ortadan kaldıran mikroçip yöntemi gebe kalma şansını arttırmakta ve sağlıklı gebeliklere imkan sunmaktadır. Kaliteli gebelik döneminin oluşmasındaki temel durum ise kaliteli embriyoların meydana getirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Mikroçip Tedavisi Başarıyı Etkiler Mi?

Pek çok anne ve babanın karşı karşıya kaldığı sorulardan biri de mikroçip yöntemi gebe kalma başarısını etkiler mi şeklindedir. Uzun yıllardan beri çocuk sahibi olmanın hayalini kuran pek çok anne ve baba adayı için umut teşkil eden mikroçip tüp bebek tedavi yöntemi başarıyı önemli ölçüde etkileyen bir yardımcı üreme yöntemidir. Erkek kısırlık sorunları nedeniyle gebe kalması mümkün olmayan kadınlar mikroçip tekniğiyle gebe kalma şansına sahip oluyor. Erek kısırlık sorunları nedeniyle ümidini tamamen yitirmiş olan anne ve baba adayları için yepyeni bir ışık anlamına gelen mikroçip tüp bebek tedavi yöntemi ile kaliteli spermler ayırt edilmekte ve kalitesiz spermlerle başarısız döllenmelerin meydana gelmesi engellenmektedir. Başarısız spermlerle yumurtaların döllenmesinin önüne geçerek kadın ve erkek için boş umutların ortaya çıkmasının önüne geçilmektedir. DNA’sı hasar görmemiş olan spermler bu yöntemde mikro kanalcıklar sayesinde bir bölümde toplanmaktadır. Seçilen kaliteli yumurtalar ile kaliteli spermler döllendirilmekte ve ortaya kaliteli ve canlılığı 5. Güne kadar devam edebilecek embriyolar ortaya çıkmaktadır. Tüp bebek tedavisinde etkili olan mikroçip yöntemi sayesinde pek çok çift hayallerine kavuşmaktadır.

İlgili Konular

Tüp Bebek Aşamaları

25 Kasım 2018/tarafından admin

Doğurganlığın Korunması

25 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek ve Gebelik Süreci

25 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Doğumları

25 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek ve Yumurta Dondurma İşlemi

25 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Aşamaları Nelerdir?

25 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebekte Yardımcı Uygulamalar

25 Kasım 2018/tarafından admin

İlaçsız Tüp Bebek (IVM)

25 Kasım 2018/tarafından admin

Yumurtalık Uyarılması

25 Kasım 2018/tarafından admin

Embriyo Dondurma

25 Kasım 2018/tarafından admin

Semen Analizi

25 Kasım 2018/tarafından admin

Yumurta Toplama İşlemi

25 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebekte Estrofem Kullanımı

25 Kasım 2018/tarafından admin

Embriyo Transferi Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

25 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebekte Geç Tutunma Nedir?

25 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Tedavisinde Transfer Sonrası Bilinen Doğru Ve Yanlışlar

25 Kasım 2018/tarafından admin

Rahim Çizilmesi ve Tüp Bebek Tedavisi

25 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Tedavisinde Enfeksiyon Riski var Mıdır?

25 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Tedavisinde Çay ve Kahve İçmek Zararlı mıdır?

25 Kasım 2018/tarafından admin

Yumurtlama Olmadan Hamile Kalınır mı?

25 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Tedavisinin Aşamaları

25 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Yöntemi

25 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Kimlere Nasıl Uygulanır?

25 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Oluşumu Nasıldır?

25 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Tedavisinde Embriyo Seçimi

25 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Tedavisi

24 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Nedir?

24 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

24 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Tedavisi ile İlgili Merak Edilenler

24 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Tedavisinde Mikroçip Yöntemi

24 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Tedavisi Kimlere Uygulanabilir / Uygulanamaz

24 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Tedavisinde Doğru Bilinen Yanlışlar

24 Kasım 2018/tarafından admin

Embriyo Transferi ve Yumurta Toplama İşlemi

24 Kasım 2018/tarafından admin

Tüp Bebek Hakkında Sık Sorduklarınız

14 Eylül 2018/tarafından admin

Aşılama Tedavisi

14 Eylül 2018/tarafından admin

PGT ve Genetik Testler

14 Eylül 2018/tarafından admin

Aşılama Yöntemi

14 Eylül 2018/tarafından admin

Tüp Bebek ve Mikroenjeksiyon

14 Eylül 2018/tarafından admin

Döllenme ve Embriyo Transferi

14 Eylül 2018/tarafından admin

Yumurta Toplama

14 Eylül 2018/tarafından admin

Yumurta Geliştirilmesi

14 Eylül 2018/tarafından admin
Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık

Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı

Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, Türkiye’nin ilk dondurma çözme, Assisted Hatching, Blastokist Evresi Transferi, Oosit (yumurta) dondurma çözme ve döllenme sonrası yeniden dondurma gebeliklerinde, hem klinik hem de laboratuvar ekiplerini bizzat yönetmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın Tüp Bebek alanındaki 3 sertifikasına da sahiptir.

2014 yılından günümüze İzmir Medical Park Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Daha fazla bilgi alın.