Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı
Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, Türkiye’nin ilk dondurma çözme, Assisted Hatching, Blastokist Evresi Transferi, Oosit (yumurta) dondurma çözme ve döllenme sonrası yeniden dondurma gebeliklerinde, hem klinik hem de laboratuvar ekiplerini bizzat yönetmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın Tüp Bebek alanındaki 3 sertifikasına da sahiptir.

2014 yılından günümüze İzmir Medical Park Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu olarak çalışmalarına devam etmektedir.

CV

Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık

 • Ankara 1965 doğumlu
 • İlk-orta-lise tahsili Ankara Koleji
 • Hacettepe Tıp İngilizce Programı İlk Mezunlar İkincisi 1988
 • Dr.Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı 1992
 • Aynı Hastanede Eğitim Görevlisi
 • İnfetilite-Tüp Bebek bölümü 1993-1995
 • New York Cornell Üniversitesi İnfertilite-Tüp Bebek Bölümü Araştırma Görevlisi 1994
 • 1996-2014 arası Ankara, İstanbul,Adana ve İzmir’de Tüp Bebek Sorumlusu ve Bilimsel Koordinatörlük görevleri
 • 2001 yılında Doçent Ekim 2014 tarihinde Profesör ünvanı aynı üniversite de Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanlığı görevleri
 • 2016 Haziran İzmir Üniversitesinden emekli olarak ayrıldı.
 • 2019 yılı Şubat ayından bu yana İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
 • Sağlık Bakanlığı Tüp Bebek alanında ki 3 sertifikanın hepsinin alınması ve onaylanması
 • Türkiye’nin ilk dondurma çözme, ilk “assisted hatching” , ilk blastokist evresi transfer, ilk oosit (yumurta) dondurma çözme ve döllenme sonrası yeniden dondurma gebeliklerinde hem klinik hem de laboratuvar ekiplerinde bizzat bulunma ve yönetme görevleri.
 • 2014 günümüze kadar İzmir Medical Park Hastanesi Tüp Bebek Sorumlusu.
 • 100 den fazla yurtdışı yayın ve sunum yine 100 den fazla yurt içi yayın ve sunum. Uluslararası 1000’e yakın atıf. Orijinal ve çeviri 13 kitap ve kitap bölümü yazarlığı.
 • Yüzden fazla ulusal ve uluslararası oturum başkanlığı ve konuşmacı
 • TJOD ilk yönetim kurulu üyesi 1995
 • Tüp Bebek Merkezleri Derneği Kurucu Başkanı 2006
 • Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreteri, 2. Başkanı 2012-2016
 • Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) Yönetim Kurulu Başkanı 2016-2020
 • Evli ve 2 çocuklu ve bir torun sahibi
English CV

Ahmet Zeki Isik MD Prof Ob/Gyn

 • Born in Ankara, Turkey in 1965.
 • Graduated from Hacettepe University Medical Faculty English program as a second top student in 1988.
 • Completed Ob/Gyn residency training in Dr Zekai Tahir Burak Hospital, which is the largest Ob/Gyn training hospital in Turkey and become a specialist in 1992.
 • Continued his post doctoral training as a chief fellow in Reproductive Endocrinology and Infertility-IVF Center of the same hospital between 1993-1996.
 • Has got training as a research fellow in Center for Reproductive Medicine and Infertility of Cornell University in New York and updated his training in Cornell both in 1998 and 2000.
 • Got all certificates of ART in Turkey including Laboratory, Clinical, and ICSI certificates.
 • Became Assoc.Prof Ob/Gyn in 2001 and Professor in 2014.
 • Has been working in the ART field both in clinic and lab sites for 25 years.
 • Has written or translated 12 books or book chapters ,and more than 100 manuscripts.
 • Has been invited as a speaker or chairman to more than 100 national and international scientific meetings and congressses.
 • His manuscripts has got almost 1000 citations.
 • Has been a part of or the chief of the teams in Turkey who have performed
 • Turkey’s first Frozen-Thawed embryo transfer, assisted hatching, blastocyst stage , revitrification oocyte-embryo thaw pregnancies and deliveries.
 • Founder/President of Private ART Centers Society in 2006.
 • Current President of Turkish Society of Reproductive Medicine.
Kitaplar ve Kitap Bölümleri
 1. OB/GYN Secrets, edited by H.L. Frederickson, L.Wilkins-Haug. Sorularla Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çeviri editörü: C.Gürkan Zorlu. IV.Kısım  Genel Obstetri, Bölüm 39, Gebeliğin normal fizyolojisi, Bölüm 40, Çok yönlü prenatal bakım, Bölüm 41, Gebelikte beslenme ve egzersiz.- Ahmet Zeki Işık – Ocak 1994, Ankara.
 2. Practical Guide to Reproductive Medicine: edited by. P.A. Rainsbury, D.A. Viniker. Üreme Tıbbına Pratik Yaklaşımlar: (Çeviri) Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan, Levent Alaybeyoğlu, Atlas Kitapçılık, Ağustos 1998
 3. In vitro Fertilizasyon ve Mikromanipülasyon Uygulamalarında Laboratuvar. Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Çağdaş Medikal Kitabevi, Ağustos 1999.
 4. Johns Hopkins Manual Of Obstetrics and Gynecology : edited by N.C Lambrou, A.N. Morse, E.E. Wallach. Johns Hopkins Jinekoloji ve Obstetrik El Kitabı (çeviri). Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Nuri Danışman , Atlas Kitapçılık, Ekim 2000.
 5. Handbook for Clinical Gynecologic Endocinology and Infertility: edited by J.D.Gordon, L. Speroff. Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite El Kitabı (çeviri) Ahmet Zeki Işık, Kubilay VicdanNobel Kitabevi, 2003
 6. Johns Hopkins Manual Of Obstetrics and Gynecology 2nd edition. : edited by B.J.Bankowski, A.M.Hearne, N.C Lambrou, H.E. Fox, E.E. Wallach. Johns Hopkins Jinekoloji ve Obstetrik El Kitabı 2. Baskı (çeviri). Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Cem Akarsu, Arzu Vicdan Atlas Kitapçılık 2005.
 7. Ovarian Hyperstimulation Syndrome edited by J. Gerris, A Delvigne, F. Olivennes, chapter 25 Intravenous hydroxyethyl starch infusion and albumin administration: effective tools as adjuvants in the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome. Oya Gökmen, Ahmet Zeki Işık. Informa Health Care, 2006
 8. Temel Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite. Editör Prof. Dr. Nedim Çiçek. Bölüm 19 Kötü over yanıtlı hastalarda kontrollü ovaryaqn hiperstimulasyon protokolleri. Ahmet Zeki Işık Palme Yayıncılık, 2008.
 9. The Boston IVF Handbook of Infertility. Ed. By, S Bayer, M. A. Alper, A. S. Penzias (çeviri) Boston IVF Infertilite El Kitabı. Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan, Nobel Kitabevi, 2008
Yurtiçi Makaleler ve Sunumlar

MAKALELER

 1. Ahmet Z. Işık. Endometriosis’de yeni kavram ve tedaviler. Dr. ZTB Kadın Hastanesi Kadın Doğum Dergisi 1990; 2: 5-10.
 2. Ö. Ferit Saraçoğlu, Ziya Durmuş, Levent Alaybeyoğlu, Seyide Kara, Ahmet Z. Işık. Sigaranın semen kalitesi üzerinde etkisi. Dr. ZTB Kadın Hastanesi Kadın Doğum Dergisi 1990; 2: 45-48.
 3. Kubilay Vicdan , Ahmet Z. Işık, Ercan Aydemir, Seyide Kara, Hüsnü Ünlü. HELLP sendromu: 2 vaka takdimi.. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1991; 2: 63-66.
 4. Eyüp Ekici, Mehmet Beysanoğlu, Gürkan Zorlu, Ahmet Z. Işık. Primer ovarian gebelik; vaka takdimi. Dr. ZTB Kadın Hastanesi Kadın Doğum Dergisi 1991; 2: 7-8.
 5. Eyüp Ekici, Ahmet Z. Işık, Cahit Gürkan Zorlu. Ektopik gebelikte transvajinal sonografik bulgular. Medial Kadın Doğum Dergisi 1991; 7/1: 27-29.
 6. Gürkan Zorlu, Ahmet Z. Işık. Düşük tehdidinde serum plasental laktojen ve progesteron seviyelerinin prognostik deđeri. Medial Kadın Doğum Dergisi 1991; 7/2: 77-79.
 7. Eyüp Ekici, Güzin Nuhoğlu, Ahmet Z. Işık, Cahit Gürkan Zorlu. Umbilikal arter Doppler dalga formlarında diastol sonu frekanslarında tersine dönme. Medial Kadın Doğum Dergisi 1991; 7/3: 208-210.
 8. Sertaç Batıoğlu , Gürkan Zorlu , Ahmet Z. Işık, Ümran Büyükkağnıcı , Oya Gökmen . Serum magnesium levels in preeclamptic and uncomplicated pregnancies. Acta Reproductiva Turcica 1992;14:142-146.
 9. Semih Özeren, Ahmet Z. Işık, Hüseyin Yeşilyurt. Gebelikte asemptomatik bakteriüri. Medial Kadın Doğum Dergisi 1992; 7/4: 235-237.
 10. Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Hamdi Akan Preeklampsi-eklampside laboratuvar bulgularının analizi: maternal koagülasyon sistemindeki değişiklikler. Medial Kadın Doğum Dergisi 1992; 8/1: 26-29.
 11. Tuğrul Aydoğdu, Esra Kuşcu, Ahmet Z. Işık. Ovaryan kitlelerin tanımlanmasında kullanılan yöntemler. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1992; 3: 27-30.
 12. Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Sertaç Batıoğlu, Ümit Bilge, Oya Gökmen, Ümran Büyükkağnıcı. Preeklampsi-eklampside laboratuvar bulgularının analizi : karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki değişikliklerJinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1992; 3: 67-72.
 13. C. Gürkan Zorlu, Ahmet Z. Işýk . Primer over tümörleri: 760 vakanın histopatolojik tiplerine ve yaş gruplarına göre dağılımı. Medial Kadın Doğum Dergisi 1992; 8/2: 116-119.
 14. Oya Gökmen, Ahmet Z. Işık. Preterm EMR. Yeni Tıp Dergisi 1992; 9: 57-64.
 15. K.Vicdan , E.Kuşcu , N. Şahin , Ahmet Z. Işık, S. Şenöz , G. Orbay . Plasma fibronectin levels in preeclampsia. Acta Reproductiva Turcica 1993; 15: 81-85
 16. Ahmet Z. Işık, C.Gürkan Zorlu. Jinekolojik cerrahide kullanılan modern sütür materyaller. Cerrahi Tıp Bülteni 1993; 2: 85-90.
 17. Ahmet Z. Işık, C.Gürkan Zorlu, Eyüp Ekici, Duygu Arıbaş, Ömer Çobanoğlu. Blighted ovum tanısında ultrasonografik ve histopatolojik sonuçta uyumsuzluk: olgu bildirsi. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994; 5/1: 57-59.
 18. Ahmet Z. Işık, Tayfun Bağış, Levent Alaybeyoğlu, Güner Orbay. Nifedipin – magnezyum kombinasyonu sırasında geliten ciddi hipotansif atak. vaka takdimi. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994; 5/2: 57-59.
 19. Turgut Var, Ahmet Z. Işık, Gürkan Zorlu, Oya Gökmen. 50 mg tek doz meperidine uygulanmasının doğum süresi, doğum ağrıları ve sonuç üstüne olan etkileri: kontrollü çalışma. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994; 5/2: 130-132.
 20. Levent.Alaybeyoğlu , A.Bilge Şener , Ahmet Z. Işık, Saadet Cengiz , Oya Gökmen. Combined intrauterine and extrauterine pregnancy (case report). Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetri 1994; 4:133-135
 21. Gülnur Özakşit , Ercan Aydemir, Ahmet Z. Işık, Bilge Şener , Havva Oral. Pregnancy in non-communicating rudimentary uterine horn. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1994; 1: 127-129
 22. Ahmet Z. Işık, Hülya Uludağ, Seyide Kara Soysal, Gürhan Keleş, Hulusi Zeyneloğlu, Bülent Gülekli. Histerosalfingografi (HSG) tetkikinin infertilite patolojilerinin saptanmasındaki yeri ve invaziv girişimlerle korelasyonu. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994; 5/3: 215-218.
 23. Zeki Önük, Ahmet Z. Işık, Cem Turan, C.Gürkan Zorlu, Mustafa Uğur, Oya Gökmen. Preterm verteks prezentasyonunda doğum şeklinin yenidoğan prognozu üzerine olan etkileri. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1995; 6/1: 72-74.
 24. Onur Başaran, Selen Altan, Ahmet Z. Işık, Zeynep Başaran, Hakan Yalçın, Gürkan Zorlu, Oya Gökmen. Antenatal vitamin K uygulaması neonatal periventriküler-intraventriküler hemoraji oluşumunu önletyebilir mi? (prospektif, randomize, kontrollü bir klinik çalışma). Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetri 1995; 5: 93-98.
 25. Cem Turan, Baran Kutlay, Ahmet Z. Işık, C.Gürkan Zorlu, Mustafa Uğur, Oya Gökmen. Fertil kadınlarda serumda pozitif antisperm antikor prevelansı. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1995; 6/2: 104-105.
 26. Selçuk Arslan, Bülent Gülekli, Ahmet Z. Işık, Seyide Kara Soysal, Oya Gökmen. Ovülasyon indüksiyonu ve intrauterin inseminasyon uygulanmış 203 siklusun değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1995; 6/2: 123-126.
 27. Fadıl Ayas, Ahmet Z. Işık, Cem Turan, C.Gürkan Zorlu. Levent Alaybeyoğlu, Oya Gökmen. Amniyotominin doğum süresi ve fetal kalp atımı üzerine etkileri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1996; 10: 160-163.
 28. Ahmet Z. Işık, Hulusi B.Zeyneloğlu , Selim Şenöz , Seyide Kara Soysal , Sevinç Ege , Havva Oral, Oya Gökmen . High doses of gonadotropins are not associated with poor pregnancy outcomes in an in-vitro fertilization program. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1996;2:26-29.
 29. S.Şenöz , B. Gülekli, Ahmet Z. Işık, G. Keleş, S. Kara, G. Dađlý, O. Gökmen. The comparison of three different GnRH agonists in in-vitro fertilization. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1996;2:30-33.
 30. Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Gurur Polat, Osman D. Özgün, Kutay Biberoğlu. Mikromanüplasyon yöntemleri uygulanarak elde edilen 203 gebeliğin değerlendirilmesi. Güneş Kadın Doğum Dergisi 1996; 12/1: 48-52.
 31. Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Suat Özgür, Gurur Polat, Levent Alaybeyoğlu, Osman D.Özgün, Murat Şamlı: Spermatogenetik arrest olgularında round ve elongated spermatidlerin intrasitoplasmik enjeksiyonu ile elde edilen klinik ve labotratuvar sonuçlarının analizi. Türk Fertilite Dergisi,1996;3:261-267.
 32. Semra Kahraman, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Osman D.Özgün, Suat Özgür, Gurur Polat, Levent Alaybeyoğlu, Murat Şamlı: Ejekülatta total immotil sperm bulunan olgularda testis ve ejakülat spermlerinin vitalitelerinin karşılaştırılması. Türk Fertilite Dergisi, 1996; 3: 246-252.
 33. Babür Kaleli, Ahmet Z. Işık, Eyüp Ekici, Levent Alaybeyoğlu, Oya Gökmen. The color Doppler analysis of maternal and fetal blood flow in preterm labor patients treated with Nifedipine: Preliminary report. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1997; 3: 294-295.
 34. Seyhun Karakaya, Ahmet Z. Işık, C. Gürkan Zorlu, Hakan R. Yalçın Şeminur Haznedaroğlu, Ümran Büyükkağnıcı, Oya Gökmen. Maternal electrocardigraphy and changes in serum Creatinine Kinase-Mb levels during Ritodrine Hydrochloride therapy for preterm labor. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1997; 3: 404 –407.
 35. Cüneyt Tüzün, Kubilay Vicdan, Semra Kahraman, Suat Özgür, Ahmet Z. Işık, Kutay Biberoğlu : The frequency of chromosomal abnormalities in men with azoospermia and oligoasthenoteratozoospermia : a preliminary study. Turkish Journal of Medical Sciences 1998; 28:93-95.
 36. Nuri Danışman, Eyüp Ekici, Ahmet Z. Işık, Cahit Gürkan Zorlu , Oya Gökmen. Transvaginal color Doppler analysis of benign uterine leiomyomas. Turkish Journal of Medical Sciences 1998;28:179-181.
 37. Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Ayten Kaba, Gül Dağlı, Aysun Çakal .Hücre içermeyen embriyo kültür ortamında gelişmiş blastokist transferi ile gebelik: olgu sunusu. Türk Fertilite Dergisi 1998; 2: 94-97.
 38. Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Ayten Kaba, Gül Dağlı, Aysun Çakal.Tekrarlayan implantasyon başarısızlığında dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi ve assisted hatching uygulamasıyla gebelik: olgu sunusu. Türk Fertilite Dergisi 1999: 1-2; 67 – 70.
 39. Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan Ayten Kaba, Gül Dağlı, Ömer Çobanoğlu. Blastokist evresi embriyo transferi ile 3. gün embriyolarının “assisted hatching “ uygulaması sonrası transferlerinin implantasyon ve gebelik sonuçları üzerine etkilerinin karşılaştırması. Türk Fertilite Dergisi 2000: 1-2;67-73.
 40. Kubilay Vicdan, Cem Akarsu, Ahmet Zeki Işık, Gamze Çağlar, Görkem Tuncay. İnfertiliteye neden olan endometrial ossifikasyonun histeroskopik tedavisi: Olgu sunumu. Türk Jinekoloji Derneği Dergisi, 3:5:353-355, 2006
 41. Zeynep Coşkun, Bihter Dingiloğlu, Burcu Tamer, Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan, Cem Akarsu. Oosit denudasyon işleminden sonra hemen veya inkübasyonu takiben mikroenjeksiyon uygulamasinin fertilizasyon, embriyo kalitesi ve gebelik oranı üzerine etkisi. Türk Jinekoloji Derneği Dergisi, 4:1:51-54, 2007
 42. Gamze Çağlar, Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Cem Akarsu, Eran Sözen. Kartagener’s syndrome and intracytoplasmıc injectıon of ejaculated immotıle spermatozoa selected by hypo-osmotıc swellıng test : report of two cases. J Turksih German Gynecol Assoc, 8:2:211-214, 2007
 43. Kubilay Vicdan, Cem Akarsu, Arzu Vicdan, Bihter Dingiloğlu, Eran Sözen, Zeynep Coskun, Ahmet Zeki Işık. Births using frozen- thawed testicular spermatozoa and frozen- thawed embryos in two azoospermic patients with non-mosaic Klinefelter’s syndrome. J Turksih German Gynecol Assoc, 8:4;424-427, 2007

SUNUMLAR

 1. C.G.Zorlu, Ahmet Z. Işık. Primary ovarian neoplasms: a review of 760 cases. International Istanbul symposium on Obstetrics and Gynecology, 3-6 June 1991, İstanbul.
 2. Ahmet Z. Işık, S. Batıoğlu, G.Zorlu. Serum Magnesium levels in preeclamptics. International Istanbul symposium on Obstetrics and Gynecology, 3-6 June 1991, İstanbul.
 3. S.Kara, Ahmet Z. Işık, O.Gökmen. TORCH screening in multiparous women: is it cost effective? Third International Congress of Obstetrics and Gynaecology, September 7-11, 1992, İzmir.
 4. Ahmet Z. Işık, S. Kara Soysal, O. Gökmen. The prophylactic medications for menstrual regulation. Third International Congress of Obstetrics and Gynaecology, September 7-11, 1992, İzmir.
 5. Plasma fibronectin levels in preeclampsia. Kubilay Vicdan, Esra Kuşcu, Nurdan Şahin, Ahmet Z. Işık, Selim Şenöz, Güner Orbay. ” The Fetus As a Patient” 6 th International Postgraduate Course with Scientific Participation., May 3-5, Ankara.
 6. Hulusi B. Zeyneloğlu, Esra Tonguçoğlu, Bülent Gülekli, Seyide Kara, Ahmet Z. Işık, Gürhan Keleş, Oya Gökmen. Klomifen sitratın ardışık sikluslarda kullanılması endometrium kalınlığını olumsuz etkilemektedir. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi, Ekim 9-12, 1994, Antalya.
 7. Selçuk Arslan, Bülent Gülekli, Ahmet Z. Işık, Seyide Kara Soysal, Oya Gökmen. Eş spermiyle intrauterin inseminasyon; Ýnfertilite nedenlerine göre gebelik oranlarýnýn karşýlaştýrýlmasý. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi, Ekim 9-12, 1994, Antalya.
 8. Ö. Levent Soydinç, Ahmet Z. Işık, C.Gürkan Zorlu, Neslihan Eroğlu, Oya Gökmen. Premenstruel Sendrom (PMS) prevelansının saptanması ve diyet tedavi programının değerlendirilmesi. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi, Ekim 9-12, 1994, Antalya.
 9. Ahmet Z. Işık, Bülent Gülekli, Gürhan Keleş, Seyide Kara, Levent Alaybeyođlu, Oya Gökmen. Association of hyperprolactinemia with ultrasonically diagnosed polycystic ovaries and hyperandrogenemia. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi, Ekim 9-12, 1994, Antalya.
 10. Ahmet Z. Işık, Hülya Uludağ, Seyide Kara Soysal, Gürhan Keleş, Hulusi Zeyneloğlu, Bülent Gülekli. Histerosalfingografi (HSG) tetkikinin infertilite patolojilerinin saptanmasındaki yeri ve invaziv girişimlerle korelasyonu. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi, Ekim 9-12, 1994, Antalya.
 11. M.Koray, Budak, Gülnur Özakşit, Ahmet Kaur, Güler Zilelioğlu, Bülent Mızrak, Ahmet Z. Işık, Cemil Ekinci. Postmenopozal dönemde östrojen tedavisinin konjonktiva ve gözyaşı fonksiyonlarına etkisi.Türk Oftalmoloji Derneği 28. Ulusal Kongresi, 18-23 Ekim, 1994, Antalya.
 12. Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Murat Taşdemir, Gurur Polat, Osman D. Özgün, Kutay Biberođlu : Mikromanüplasyon yöntemleri uygulanarak elde edilen 203 gebeliđin deđerlendirilmesi. 5.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 16-19 Nisan, 1996, Ankara.
 13. Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Alp Nuhoğlu, Nuri Danışman, Ahmet Z. Işık, Murat Taşdemir, Gurur Polat, Osman D. Özgün, Kutay Biberoğlu. İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu yöntemi ile elde edilen çoğul gebeliklerde embriyo redüksiyonu uygulaması ve sonuçları. 5.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 16-19 Nisan, 1996, Ankara.
 14. Semra Kahraman, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Osman D. Özgün, Gurur Polat, Şafak Tavukçuođlu, Ayten Kaba, Kutay Biberođlu : Two pregnancies obtained by using late stage spermatids in a microinjection program. International Congress on “Recent advances and controversies in reproductive endocrinology, infertility, assisted reproductive technologies, gynecologic endoscopy and new diagnostic techniques in gynecology”, Mayıs 15-19, 1996, İstanbul.
 15. Semra Kahraman, Cüneyt Tüzün, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Osman D.Özgün, Gurur Polat, Kutay Biberoğlu: The results of antenatal screening for fetal abnormalities in pregnancies achieved by intracytoplasmic sperm injection. International Congress on “Recent advances and controversies in reproductive endocrinology, infertility, assisted reproductive technologies, gynecologic endoscopy and new diagnostic techniques in gynecology”, Mayıs 15-19, 1996, İstanbul.
 16. Semra Kahraman, Suat Özgür, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Murat Şamlı, Ayten Kaba, Şafak Tavukçuoğlu, Osman D.Özgün, Gurur Polat, Kutay Biberoğlu : The procedure to obtain testicular or epididymal spermatozoa, assesment vitality with Eosin-Y test and erythrolysis procedure of testicular sample : A video presentation. International Congress on “Recent advances and controversies in reproductive endocrinology, infertility, assisted reproductive technologies, gynecologic endoscopy and new diagnostic techniques in gynecology”, Mayıs 15-19, 1996, İstanbul.
 17. Murat Şamlı, Suat Özgür, Kubilay Vicdan, Semra Kahraman, Osman D.Özgün, Ahmet Z. Işık: Is etiology a factor in sperm recovery from TESE procedure. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
 18. Cüneyt Tüzün, Nuri Danışman, Semra Kahraman, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Gurur Polat, Osman D.Özgün, Kutay Biberoğlu : Kromozom anomalilerinin amniyotik sıvı hücre kültürü ile prenatal tanısı. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
 19. Cüneyt Tüzün, Kubilay Vicdan, Semra Kahraman, Suat Özgür, Ahmet Z. Işık, Murat Şamlı, Osman D.Özgün, Gurur Polat, Kutay Biberoğlu : The frequency of chromosomal abnormalities in infertile males with azoospermia and oligoasthenotertozoospermia : A preliminary study. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
 20. E.S.Karakaya, Ahmet Z. Işık, C.G.Zorlu, H.R.Yalçın, Ş.Haznedaroğlu, Ü.Büyükkağnıcı, O.Gökmen. Ritodrin tokolizinde maternal elektrokardiografi ve serum kreatinin kinaz-MB değişiklikleri. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
 21. Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Osman D.Özgün, Gurur Polat, Murat Şamlı, Kutay Biberoğlu: The predictive value of a single beta-human chorionic gonadotropin level in pregnancies achieved by ICSI. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
 22. Murat Şamlı, Suat Özgür, Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Gurur Polat, Ahmet Z. Işık: Diagnostic approaches to nonobstructive azoospermic males. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya. 
 23. Semra Kahraman, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Suat Özgür, Osman Denizhan Özgün, Murat Şamlı, Gurur Polat, Kutay Biberoğlu: A healthy birth by using immotile ejaculated sperm before and after Percoll gradients: Case report. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
 24. Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Gurur Polat, Osman D.Özgün, Kutay Biberoğlu: Clomiphene citrate challenge test in the assessment of ovarian reserve before intracytoplasmic sperm injection. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
 25. Semra Kahraman, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Osman D.Özgün, Gurur Polat, Murat Şamlı, Kutay Biberoğlu : Results of intracytoplasmic sperm injection in patients with globozoospermia. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
 26. Semra Kahraman, Gurur Polat, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Osman D.Özgün, Işık Taşdemir, Murat Taşdemir, Kutay Biberoğlu : Embriyo transferini takiben transfer kateterinden izole edilen mikroorganizmalar ve gebelik oluşumuna etkileri. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
 27. Kubilay Vicdan, Semra Kahraman, Ahmet Z. Işık, Osman D.Özgün, Gurur Polat, Ayten Kaba, Kutay Biberoğlu: The combined use of in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection in male and unexplained infertility. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
 28. Semra Kahraman, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Osman D. Özgün, Gurur Polat, Şafak Tavukçuođlu, Ayten Kaba, Kutay Biberođlu : Fertilization and embryo transfer with intracytoplasmic sperm injection in patients with tail stump syndrome. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
 29. N.Atacan, Ahmet Z. Işık, H,Yalçın, G.Zorlu, S.Şenöz, O.Gökmen. Preterm doğumda periventriküler – intraventriküler hemorajiyi etkileyen obstetrik ve neonatal faktörler. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya.
 30. Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Ayten Kaba, Gül Dağlı, Aysun Çakal : Tekrarlayan implantasyon başarısızlığında dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi ve assisted hatching uygulamasıyla gebelik : Olgu sunusu. International congress on ovulation induction and menopause ‘ 98 – Recent advances, May 20 – 24, 1998, Side, Antalya.
 31. Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Ayten Kaba, Gül Dağlı, Aysun Çakal : Hücre içermeyen embriyo külltür ortamında gelitmit blastokist transferi ile gebelik : Olgu sunusu. International congress on ovulation induction and menopause ‘ 98 – Recent advances, May 20 – 24, 1998, Side, Antalya.
 32. Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Nedret Hızel, Levent Alaybeyoğlu, Levent Emir,. Şiddetli erkek infertilitesi olgularında Y mikrodelesyonları. 6. İnfertilite ve Reproduktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 30 Ekim-1 Kasım 1998, Ankara.
 33. Lale Delilbaşı, Bağdagül Ayaş, Kubilay Vidan, Ahmet Z. Işık, Nuri Danışman.Bizarre forms of sperm procursors in the ejaculate Türk Jinekoloji Derneği 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetri kongresi, 3-7 Ekim, 1999, Sirene City, Belek, Antalya.
 34. Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Lale Delilbaşı, Nuri Danışman. Hücre ve serum içermeyen embriyo kültür ortamlarında gelişmiş blastokist transferleri: 98 hastanın analizi.7. İnfertilite ve Reproduktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 29-31 Ekim, 1999, Ankara.
 35. Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Lale Delilbaşı, Nuri Danışman. Polikistik overli hastalarda kontrollü ovarian hiperstimulasyon uygulamasında oral kontraseptif kullanımının IVF siklus sonuçlarý üzerine etkisi. 7. İnfertilite ve Reproduktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 29-31 Ekim, 1999, Ankara.
 36. Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Lale Delilbaşı, Hülya Onay, Gülbin Belen. Şiddetli Ovaryan Hiperstimulasyon Sendromunun Önlenmesinde Kombine Yaklaşım: Albumin ve Hidroksietil Nişasta (HES) Uygulamalarının Randomize Prospektif Olarak Karşılaştırılması. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, 30 Mayıs-3Haziran 2001, Kemer, Antalya.
Yurtdışı Makaleler ve Sunumlar

MAKALELER

1- Ahmet Zeki Işık, Metin Gülmezoğlu. Laparoelytrotomy: Abdominal delivery without uterine incision. Letter to the editor. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1991; 165:781.
2- Ahmet Zeki Işık, Ercan Aydemir, Gürkan Zorlu, Dilare Taner, Volkan Adsay, Güzin Nuhoğlu. Pelvic Castleman disease: an unusual pelvic mass. Australian New Zeland Journal of Obstetrics and Gynecology 1994; 34: 1 :118-120.
3- C. Gürkan Zorlu, Ömer Çobanoğlu, Ahmet Zeki Işık, Lale Kutluay, Esra Kuşcu. Accuracy of Pipelle endometrial sampling in endometrial carcinoma. Gynecologic and Obstetric Investigation 1994;38:272-275.
4- C.Gürkan Zorlu, Gülnur Özakşit, Ahmet Zeki Işık, Turhan Çağlar, Oya Gökmen.Anatomic distortion of clinically normal appearing fallopian tube: to what extent does it contribute to infertility? Gynecologic and Obstetric Investigation 1996; 41: 44-46
5- C. G. Zorlu, Ahmet Zeki Işık, T. Çağlar. Primary pelvic echinococcosis in pregnancy. Letter to the editor. International Journal of Gynecology and Obstetrics 1996;54:177-178.
6- Ahmet Zeki Işık, Oya Gökmen , Hulusi B. Zeyneloğlu, Seyide Kara, Gürhan Keleş, Bülent Gülekli. Intravenous albumin prevents moderate-severe ovarian hyperstimulation in in-vitro fertilization patients: a prospective, randomized and controlled study. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 1996; 70: 179-183.
7- Ahmet Zeki Işık, Oya Gökmen, Hulusi B. Zeyneloğlu, Selim Şenöz, Cahit Gürkan Zorlu. Low dose ketoconazole is an effective and a relatively safe alternative in the treatment of hirsutismus. Australian New Zeland Journal of Obstetrics and Gynecology 1996; 36: 487-489.
8- C.Gürkan Zorlu, Nuri Danışman, Turhan Çağlar, Cem Turan, Ahmet Zeki Işık, Babür Kaleli, Oya Gökmen. Vaginal birth following unmonitored labor in patients with prior cesarean section. Gynecologic and Obstetric Investigation 1996 ; 42: 222-226.
9- O.Gökmen, S. Şenöz, B. Gülekli, Ahmet Zeki Işık. Comparison of four different regimes in hirsutismus related to polycystic ovary syndrome. Gynecologic Endocrinology 1996 ;10: 249-255.
10- Semra. Kahraman , MuratTaşdemir, Işık Taşdemir, Kubilay Vicdan , Suat Özgür , Gurur Polat, Ahmet Zeki Işık, Kutay Biberoğlu, Pierre Vanderzwalmen, Martin Nijs, Robert Schoysman. Pregnancies achieved with testicular and ejaculated spermatozoa in combination with inracytoplasmic sperm injection in men with totally or initially immotile spermatozoa in the ejaculate. Human Reproduction 1996; 11 : 1343-1346.
11- Ahmet Zeki Işık, Bülent Gülekli, C.Gürkan Zorlu, Tolga Ergin, Oya Gökmen. Endocrinological and clinical analysis of hyperprolactinemic patients with and without ultrasonically diagnosed polycystic ovarian changes. Gynecologic and Obstetric Investigation 1997; 43 : 183-185.
12- Semra Kahraman , Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan , Suat Özgür, Osman Denizhan Özgün. A healthy birth after intracytoplasmic sperm injection by using immotile testicular spermatozoa in a case with totally immotile ejaculated spermatozoa before and after Percoll gradients. Human Reproduction 1997 ; 12 : 292-293.
13- Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Osman D. Özgün, Levent Alaybeyoğlu, Gurur Polat, Kutay Biberoğlu. Clomiphene citrate challenge test in the assessment of ovarian reserve before controlled ovarian hyperstimulation for intracytoplasmic sperm injection European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 1997; 73: 177-182.
14- Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Alp Nuhoğlu, Nuri Danışman, Ahmet Zeki Işık, Osman D. Özgün, Kutay Biberoğlu: Outcomes of multifetal pregnancy reduction in multiple pregnancies achieved by intracytoplasmic sperm injection using ejaculated, testicular or epididymal sperm. Gynecologic and Obstetric Investigation 1997; 44: 1-5. 
15- Ahmet Zeki Işık, Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Levent Alaybeyoğlu, Osman D.Özgün, Gurur Polat, Kutay Biberoğlu : Intravenous albumin combined with low dose human chorionic gonadotropin and late step-down administration of menotropins are found to be effective in prevention of severe ovarian hyperstimulation syndrome in a relatively large group of high risk patients in an in vitro fertilization program. Middle East Fertility Society Journal 2:3:238-242, 1997 
16- Kubilay Vicdan, Semra Kahraman, Ahmet Zeki Işık : The predictive value of a single early beta human chorionic gonadotropin level in pregnancies achieved by intracytoplasmic sperm injection. International Journal of Gynecology and Obstetrics 1997; 59: 139-140. 
17- C.Gürkan Zorlu, Turhan Çağlar, Ahmet Zeki Işık, Nuri Danıtman, Tamer Mungan, Oya Gökmen. Emergency hysterectomy in modern obstetric practice. Changing clinical perspective in time. Acta Obstetrica Scandinavica 1998; 77: 186-190.
18- Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan, Levent Alaybeyoğlu. Does IV albumin prevent severe ovarian hyperstimulation. Letter to the editor. Fertility and Sterility 1998; 69: 356.
19- Hulusi B. Zeyneloglu, Ahmet Zeki Işık, Seyide Kara, Selim Senöz, Utku Özcan, Oya Gökmen. Impact of baseline cysts at the time of administration of gonadotropin-releasing hormone analog for in vitro fertilization. International Journal of Fertility 1998; 43: 300-305.
20- Koray Budak, Gülnur Özakşit, Ahmet Kaur, Güler Zilelioğlu, Ahmet Zeki Işık. The effects of estrogen replacement therapy on conjunctiva and lacrimal functions in post menopausal women. Annals of Opthalmology 1998; 30 (5): 286 – 289.
21- Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık. Low day 3 luteinizing hormone values are predictive of reduced response to ovarian stimulation. Letter to the editor . Human Reproduction, 14:3, 863-866, 1998
22- Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık. Intracytoplasmic sperm injection is not associated with poor outcome in couples with normal semen parameters and previous idiopathic fertilization failure in conventional in vitro fertilization. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 1999; 87: 87-90.
23- Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Ayten Kaba, Halime Gül Dağlı, Hüsnü Kişnişçi. Fertilization and development of a blastocyst-stage embryo after selective intracytoplasmic sperm injection of a mature oocyte from binovular zona pellucida: a case report. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 1999; 16: 355-357.
24- Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan. Borderline form of empty follicle syndrome: is it really an entity. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 2000; 88: 213-215.
25- Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan , Ayten Kaba, Halime Gül Dağlı,. Comparison of zona manipulated and zona intact blastocyst transfer : a prospective randomized trial. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 2000; 17: 135-139.
26- Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Lale Delilbaşı. Development of blastocyst stage embryos after round spermatid injection in patients with complete spermiogenesis failure. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 2001;18:78-86.
27- Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık. Luteal phase hormonal profile in the prediction of pregnancy and its outcome in assisted reproductive technologies. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 2001;96: 98-101.
28- Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan. Combined approach as an effective method in the prevention of severe ovarian hyperstimulation syndrome. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 2001; 97: 208-212.
29- Vicdan A, Vicdan K, Günalp S, Kence A, Akarsu C, Ahmet Zeki Işık, Sözen E. Genetic aspects of human male infertility: the frequency of chromosomal abnormalities and Y chromosome microdeletions in severe male factor infertility. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004 10;117(1):49-54.
30- Vicdan K, Ahmet Zeki Işık, Akarsu C, Sözen E, Cağlar G, Dingiloğlu B, Tuncay G. The effect of retained embryos on pregnancy outcome in an in vitro fertilization and embryo transfer program. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2007 ;134(1):79-82.
31- Births Using Frozen-Thawed Testicular Spermatozoa and Frozen-Thawed Embryos in Two Azoospermic Patients with Nonmosaic Klinefelter’s Syndrome. Kubilay Vicdan, Cem Akarsu, Arzu Vicdan ,Bihter Dingilloğlu, Eran Sözen, Zeynep Çoşkun, Ahmet Zeki Işık. J Turkish-German Gynecol Assoc, Vol. 8(4); 2007
32- Kartagener’s Syndrome and Intracytoplasm›c Injection of Ejaculated Immotile Spermatozoa Selected by Hypo-Osmotic Swelling Test Gamze Sinem Çağlar, Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki IŞIK, Cem Akarsu, Eran Sözen. J Turkish-German Gynecol Assoc, Vol. 8(2); 2007
33- Dirican EK, Ahmet Zeki Işık, Vicdan K, Sozen E, Suludere Z. Clinical pregnancies and livebirths achieved by intracytoplasmic injection of round headed acrosomeless spermatozoa with and without oocyte activation in familial globozoospermia: case report. Asian J Androl. 2008 ;10(2):332-6.
34- Akarsu C, Caglar G, Vicdan K, Ahmet Zeki Işık, Tuncay G. Pregnancies achieved by testicular sperm recovery in male hypogonadotrophic hypogonadism with persistent azoospermia. Reprod Biomed Online. 2009;18(4):455-9.
35- Ahmet Zeki Işık, GS Caglar, E Sozen, C Akarsu, G Tuncay, T Ozbıcer, K Vicdan. Single-dose GnRH agonist administration in theluteal phase of GnRH antagonist cycles: a prospective randomized study. Reproductive BioMedicine Online 2009;19: 472–477

SUNUMLAR

1- E.Ekici, N.Danışman, Ahmet Z. Işık, E.Yapar, S.Özmen, O.Gökmen. Dandy Walker malformation in Meckel’s syndrome. The Second World Congress of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, June 28th – July 3 rd, 1992, Bonn, Germany.

2- Ahmet Z. Işık, Levent Alaybeyoğlu, Tansel Çetinkaya, Elif Gül Yapar, Oya Gökmen. Comparison of ritodrine and nifedipine in the management of preterm labor. Foundation Congress of the European Society for Gynecological and Obstetric Investigation, February 7 – 14, 1993, Madonna di Campiglio (Trentino, Italy).
3- A.Lembet, Ö.Öztürk, Ahmet Z. Işık, O.GökmenSteroid and antibiotic use in preterm premature rupture of membranes. What are the risks and benefits for the and neonateThe First World Congress on Labor and Delivery. July 3-7, 1994, Jerusalem, Israel.
4- Ö.Öztürk, A. Lembet, Ahmet Z. Işık, O.GökmenIntraamniotic infection in preterm premature rupture of membranes. The diagnostic procedures and their correlation with maternal and neonatal infection. The First World Congress on Labor and Delivery. July 3-7, 1994, Jerusalem, Israel.
5- M.B.Kaleli, Ahmet Z. Işık, E.Ekici, L.Alaybeyoğlu, G.Zorlu, O.Gökmen. Color Doppler analysis of maternal and fetal blood flow in preterm labor patients treated with nifedipine: preliminary report. The First World Congress on Labor and Delivery. July 3-7, 1994, Jerusalem, Israel.
6- C.G.Zorlu, N.Danışman, T.Çağlar, C.Turan, Ahmet Z. Işık, B.Kaleli , O.Gökmen. Vaginal delivery in patients with previous cesarean section. The First World Congress on Labor and Delivery. July 3-7, 1994, Jerusalem, Israel.
7- O. Başaran, S.Altan, Ahmet Z. Işık, Z.Başaran, H.Yalçın, G.Zorlu, O.Gökmen. Can antenatal maternal vitamin-K administration prevent neonatal periventricular-intraventricular hemorrhage? A prospective, randomized clinical trial. The First World Congress on Labor and Delivery. July 3-7, 1994, Jerusalem, Israel.
8- C.G. Zorlu, Cem Turan, Ahmet Z. Işık, Turhan Çağlar, Nuri Danışman, Oya Gökmen. Intrauterine fetal demise of single fetus in twin pregnancy. Fourteenth European Congress of Perinatal Medicine, June 5-8, 1994, Helsinki, Finland.
9- S.Ege, S.Senöz, Ahmet Z. Işık, O.Gökmen. Electron microscopic (EM) study of ultramorphological parameters in oligoasthenospermic specimens and effect of pentoxyfylline on sperm morphology. Ninth World Congress on IVF and Alternate Assisted Reproduction, 3-7 April, 1995, Vienna, Austria. 
10- S.Şenöz, S.Kara, Ahmet Z. Işık, H.B.Zeyneloğlu, G.Keleş, H.Oral, O.Gökmen. Is strict suppression criteria in GnRH-a cycles really necessary? Ninth World Congress on IVF and Alternate Assisted Reproduction, 3-7 April, 1995, Vienna, Austria.
11- S.Kara, Ahmet Z. Işık, H.B. Zeyneloğlu, S.Ege, B.Gülekli, U.Özcan, O.Gökmen. Modification of insemination protocol in conventional in invitro fertilization (IVF) in severe male factor infertility. Ninth World Congress on IVF and Alternate Assisted Reproduction, 3-7 April, 1995, Vienna, Austria.
12- Ahmet Z. Işık, S.Senöz, G.Keleş, B.Gülekli, U.Özcan, O.Gökmen. Type of endometrial sonographic pattern but not thickness, has an effect on pregnancy rates in an invitro fertilization program. Ninth World Congress on IVF and Alternate Assisted Reproduction, 3-7 April, 1995, Vienna, Austria. 
13- S.Kara, H.B.Zeyneloğlu, S.Şenöz, Ahmet Z. Işık, B.Gülekli, H.Oral, O.Gökmen. The comparison of three different luteal phase support in IVF patients. Ninth World Congress on IVF and Alternate Assisted Reproduction, 3-7 April, 1995, Vienna, Austria.
14- Ahmet Z. Işık, H.B.Zeyneloğlu, S.Şenöz, S.Kara, S.Ege, H.Oral, O.Gökmen. High dosages of HMG are not associated with poor pregnancy outcomes. Ninth World Congress on IVF and Alternate Assisted Reproduction, 3-7 April, 1995, Vienna, Austria.
15- S.Senöz, B.Gülekli, Ahmet Z. Işık, G.Keleş, S.Kara, G.Dađlý, O,Gökmen. The comparison of four different GnRH-a regimen in invitro fertilization. Ninth World Congress on IVF and Alternate Assisted Reproduction, 3-7 April, 1995, Vienna, Austria.
16- Ahmet Z. Işık, O.Gökmen, H.B.Zeyneloğlu, S.Kara, G.Keleş, B.Gülekli. Intravenous albumin prevents moderate – severe ovarian hyperstimulation syndrome in in – vitro fertilization patients: a prospective randomized and controlled study. Ninth World Congress on IVF and Alternate Assisted Reproduction, 3-7 April, 1995, Vienna, Austria.
17- S.Ege, S.Senöz, B.Gülekli, S.Kara, Ahmet Z. Işık, O.Gökmen. Effect of pentoxifylline on sperm motility in oligoasthenospermic specimens. Ninth World Congress on IVF and Alternate Assisted Reproduction, 3-7 April, 1995, Vienna, Austria.
18- H.B.Zeyneloğlu, Ahmet Z. Işık, S.Kara, S.Şenöz, U.Özcan, O.Gökmen. The impact of baseline cysts at the time of administration of gonadotropin releasing hormone anolog (GnRHa) for in vitro fertilization (IVF). Ninth World Congress on IVF and Alternate Assisted Reproduction, 3-7 April, 1995, Vienna, Austria.
19- O.Gökmen, S.Senöz, B.Gülekli, Ahmet Z. Işık. Comparison of four different regimes in hirsutismus related to polycystic ovary syndrome. Fifteenth World Congress on Fertility and Sterility, September, 17-22, 1995, Montpellier, France.
20- S.Senöz, B.Gülekli, B.Direm, Ahmet Z. Işık, S.Kara, H.B.Zeyneloğlu, O.Gökmen. Estrogen deprivation, not the age of patients, is the responsible factor for the poor cardiovascular risk in women. Fifteenth World Congress on Fertility and Sterility, September, 17-22, 1995, Montpellier, France.
21- S.Kara Soysal, Ahmet Z. Işık, S.Şenöz, S.Karakaya, H.B.Zeynelođlu, B.Gülekli, O.Gökmen.The value of single progesteron level in determination of luteal phase defect. Fifteenth World Congress on Fertility and Sterility, September, 17-22, 1995, Montpellier, France.
22- H.B.Zeyneloğlu, Ahmet Z.Işık, B.Seçkin, S.Şenöz, S.Batıoğlu, G.Zorlu, O.Gökmen. The effect of the initiation day of clomiphene citrate on the outcome of the ovulation induction cycle. Fifteenth World Congress on Fertility and Sterility, September, 17-22, 1995, Montpellier, France. 
23- H.B.Zeyneloğlu, Ahmet Z. Işık, C.G.Zorlu, B.Selam, S.Şenöz, O.Gökmen. Comparison of two regimens on serum lipid changes in women with premature ovarian failure: estradiol valerate + cyproterone acetate (climen) versus conjugated equine estrogen + medroxy progesterone acetate. Fifteenth World Congress on Fertility and Sterility, September, 17-22, 1995, Montpellier, France.
24- Ahmet Z. Işık, O.Gökmen, H.B.Zeyneloğlu, S.Şenöz, C.G.Zorlu. Low dose ketoconazole is effective and relatively safe alternative in the treatment of hirsutismus. Fifteenth World Congress on Fertility and Sterility, September, 17-22, 1995, Montpellier, France.
25- S.Kara, B.Gülekli, Ahmet Z. Işık, S.Şenöz, H.Zeynelođlu, M.Uđur, O.Gökmen. Management of pure gonadal dysgenesis. Eleventh Annual Meeting of the ESHRE, June 24-27, 1995, Hamburg, Germany.
26- S.Kara, Ahmet Z.Işık, H.B. Zeyneloğlu, B. Gülekli, O.Gökmen. Neurofibromatosis with vulvar involvement and retarded sexual development: a case report. Eleventh Annual Meeting of the ESHRE, June 24-27, 1995, Hamburg, Germany.
27- Işık Taşdemir, Semra Kahraman, Murat Tatdemir, Suat Özgür, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Kutay Biberoğlu : Outcome of ICSI with totally morphologically abnormal spermatozoa. ESHRE, 12th Annual Meeting, June 30-July 3, 1996, Maastricht, Netherlands.
28- Işık Taşdemir, Semra Kahraman, Murat Taşdemir, Suat Özgür, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Gurur Polat, Kutay Biberoğlu : Fertilization after testicular sperm extraction and ICSI in a case with no vital spermatozoa in the ejaculate. ESHRE, 12th Annual Meeting, June 30-July 3, 1996, Maastricht, Netherlands.
29- Murat Taşdemir, Semra Kahraman, Suat Özgür, Işýk Taşdemir, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Gurur Polat, Kutay Biberoğlu : High implantation and pregnancy rates with testicular sperm extraction and ICSI in obstructive and non-obstructive azoospermia. ESHRE, 12th Annual Meeting, June 30-July 3, 1996, Maastricht, Netherlands.
30- Işık Taşdemir, Semra Kahraman, Murat Taşdemir, Suat Özgür, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Gurur Polat, Kuaty Biberoğlu : Pregnancy after testicular sperm extraction and ICSI with totally immotile spermatozoa lacking dynein arms : a case report. ESHRE, 12th Annual Meeting, June 30-July 3, 1996, Maastricht, Netherlands.
31- Semra Kahraman, Murat Taşdemir, Işık Taşdemir, Kubilay Vicdan, Suat Özgür, Gurur Polat, Ahmet Z. Işık, Kutay Biberoğlu: Pregnancies achieved with testicular and ejaculated spermatozoa in combination with ICSI in men with totally immotile or initially immotile spermatooza in the ejaculate. ESHRE, 12th Annual Meeting, June 30-July 3, 1996, Maastricht, Netherlands.
32- Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Suat Özgür, Murat Taşdemir, Işık Taşdemir, Ahmet Z. Işık, Gurur Polat, Osman D.Özgün, Kutay Biberoğlu : High fertilization rate with spermatid stage spermatozoa with testicular sperm extraction and ICSI in a non-obstructive azoospermic couple : a case report. ESHRE, 12th Annual Meeting, June 30-July 3, 1996, Maastricht, Netherlands.
33- Semra Kahraman, Suat Özgür, Murat Taşdemir, Işık Taşdemir, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Gurur Polat, Kutay Biberoğlu : Fertility with testicular sperm extraction and ICSI in non-obstructive azoospermic males. ESHRE, 12th Annual Meeting, June 30-July 3, 1996, Maastricht, Netherlands.
34- Semra Kahraman, Işık Taşdemir, Murat Tatdemir, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Gurur Polat, Kutay Biberoğlu : Successful fertilization and pregnancy with ICSI in a case with globozoospermia. ESHRE, 12th Annual Meeting, June 30-July 3, 1996, Maastricht, Netherlands.
35- Ahmet Z. Işık, Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Murat Taşdemir, Işık Taşdemir, Gurur Polat, Osman D.Özgün, Kutay Biberoğlu : The impact of oocyte quantity on pregnancy outcome in ICSI cycles. ESHRE, 12th Annual Meeting, June 30-July 3, 1996, Maastricht, Netherlands.
36- Semra Kahraman, Suat Özgür, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Osman D.Özgün, Gurur Polat, Murat Şamlı, Kutay Biberoğlu : A comparison vitality and fertility by using testicular and ejaculated sperm for ICSI in the case of totally immotile spermatozoa in the ejaculate. Intracytoplasmic Sperm Injection : Basic and Clinical Aspects, September 20-21, 1996, Thessaloniki, Greece.
37- Semra Kahraman, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Suat Özgür, Gurur Polat, Murat Şamlı, Erdemir E, Ayten Kaba, Şafak Tavukçuoğlu, Kutay Biberoğlu : A comparison of two methods to obtain spermatozoa with testicular sperm extraction in obstructive and non-obstructive azoapermia : percoll gradients and precipitated sperm suspension after centrifugate. Intracytoplasmic Sperm Injection : Basic and Clinical Aspects, September 20-21, 1996, Thessaloniki, Greece.
38- Suat Özgür, Semra Kahraman, Murat Şamlý, Tülay Evrenkaya, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Ayten Kaba, Şafak Tavukçuođlu : Sperm recovery rate and testicular histology in absolute azoospermic patients with primary testicular failure. Intracytoplasmic Sperm Injection : Basic and Clinical Aspects, September 20-21, 1996, Thessaloniki, Greece.
39- Ahmet Z. Işık, Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Levent Alaybeyoğlu, Osman D.Özgün, Gurur Polat, Kutay Biberoğlu : Intravenous albumin combined with low dose human chorionic gonadotropin and late step-down administration of menotropins are found to be effective in prevention of severe ovarian hyperstimulation syndrome in a relatively large group of high risk patients in an in vitro fertilization program. 10th World Congress on In Vitro Fertilization, May 23-28, 1997,Vancouver, Canada.
40- Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Ayten Kaba, Halime Gül Dağlı, Murat Uluğ, Aysun Çakal. Comparison of the effects of day 3 embriyo transfer with assisted hatching and blastocyst stage embryo transfer on pregnancy rate and implantation. 11th World Congress on In Vitro Fertilization and Human Reproductive Genetics, 9-14 May 1999, Sydney, Australia.
41- Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan. No severe ovarian hyperstimulation syndrome: five years experience with combined approach in 185 high risk patients. 11th World Congress on In Vitro Fertilization and Human Reproductive Genetics, 9-14 May 1999, Sydney, Australia.
42- Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Özlem Oğuz, Meryem Rezai, Nuri Danışman, Levent Alaybeyoğlu, Ömer Çobanoğlu. Luteal phase hormonal profile in the prediction of pregnancy and its outcome in assisted reproductive technologies. 11th World Congress on In Vitro Fertilization and Human Reproductive Genetics, 9-14 May 1999, Sydney, Australia.
43- Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan , Ayten Kaba, Halime Gül Dağlı,. Comparison of zona manipulated and zona intact blastocyst transfer : a prospective randomized trial. ART and Human Blastocyst, Serono Symposia, March 30- April 2, 2000, Danapoint, California, USA.
44- Correlation of pronuclear stage morphology with blastocyst development, quality and pregnancy outcome. Lale Delilbaşı, Ahmet Z. Işık, Kubilay Vicdan, Bağdagül Ayaş. 16th, Annual Meeting of the ESHRE – Bologna , Italy, 25 – 28 June, 2000.